Sytuacja na rynku nieustannie ulega zmianom. Zanim wykorzystasz pomoc de minis, na wprowadzenie nowego produktu lub usługi, warto za niewielkie pieniądze sprawdzić, czy ma to realne odzwierciedlenie w popycie i zapewni Ci szybką stopę zwrotu.
Sprawdzamy preferencje odbiorców, za pomocą narzędzi takich jak badanie Desk Research oraz wywiady CATI, CAWI, PAPI, IDI, ITI. Realizujemy w tym zakresie m.in.:
- wnioski o dotacje,

- badania opinii publicznej,
- analiza konkurencyjności,
- badanie marketingowe – zainteresowania produktem.

Badania rynku w zakresie:

- niskoprocentowych pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego;

- niskoprocentowych pożyczek z Podlaskiego Funduszu Przedsiębiorczości lub Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego;
- pożyczek z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (0,00 %).