Firma Centrum Badania Rynku z siedzibą w północno-wschodniej Polsce, efektywnie współpracuje z klientami w skali całego kraju. Doświadczenie w branży zdobywane jest od 2014 roku. Skuteczność wynosi 92,3432%*. Zanim przyjmujemy zlecenie, bezpłatnie oceniamy realne szanse Wnioskodawcy na uzyskanie dotacji. Zamówienie przyjmowane jest jedynie w sytuacji, gdy weryfikacja ogólnego kryterium oceny formalnej nie jest niższa niż 70%. W rezultacie Klient unika ryzyka poniesienia zbędnych kosztów, a nasza firma nie zaniża skuteczności.


Zespół pracowników posiada kwalifikacje z zakresu socjologii, rachunkowości, polityki społecznej, nowych technologii, ekonomii i marketingu, które są niezbędne do prawidłowo przeprowadzonych analiz i statystyk. Wyniki prac badawczych, oprawione są w przekonujący język, który często jest decydujący w pozytywnej ocenie Państwa wniosku o dotację.


Każda jednostka, która powierzyła nam badania rynku, pomyślnie przebrnęła przez meandry biurokracji Urzędów Pracy, a większość z nich uzyskała fundusze. Wiele podmiotów wciąż prowadzi swoją działalność, bazując na sfinansowanych maszynach, urządzeniach, pojazdach samochodowych lub kapitale obrotowym.


Jeśli szukasz pewnej i uczciwej firmy, która za niewielkie pieniądze, w pełnym zaangażowaniu przeprowadzi stosowne analizy i przygotuje kompletną dokumentację, masz szczęście, że trafiłeś na Centrum Badania Rynku.


* Dane na dzień 26.01.2018. Skuteczność mierzona z działalności firmy w wymiarze ogólnopolskim.