Sytuacja na rynku nieustannie ulega zmianom. Zanim wykorzystasz pomoc de minis, na wprowadzenie nowego produktu lub usługi, warto za niewielkie pieniądze sprawdzić, czy ma to realne odzwierciedlenie w popycie i zapewni Ci szybką stopę zwrotu.
Sprawdzamy preferencje odbiorców, za pomocą narzędzi takich jak badanie Desk Research oraz wywiady CATI, CAWI, PAPI, IDI, ITI. Realizujemy w tym zakresie m.in.:
- wnioski o dotacje,

- badania opinii publicznej,
- analiza konkurencyjności,
- badanie marketingowe – zainteresowania produktem.Badania rynku w zakresie:

- dotacji z PUP na otwarcie działalności gospodarczej;

- wyposażenia lub doposażenia nowego stanowiska pracy istniejącej już firmy (PUP);

- dotacji dla osób niepełnosprawnych z PFRON;

- refundacji części kosztów zatrudnienia (PUP);
- funduszy z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych
- środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.