Sokółka

Wciąż dostępne są środki dla bezrobotnych do 30 roku życia. Osoby starsze, muszą dodatkowo spełniać jedną z kategorii:
- stopień niepełnosprawności,
- niskie kwalifikacje (maksymalnie wykształcenie średnie),
- długotrwale bezrobotny,
Maksymalna kwota to 19.000,00 zł
25 % wkładu własnego.