Bydgoszcz

Środki na podjęcie działalności gospodarczej dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy.
Maksymalna wnioskowana kwota to 20.000,00 zł.