Centrum Skutecznych Wniosków o Dofinansowanie - Badania Rynku - Dotacja z PUP

Bydgoszcz

Środki na podjęcie działalności gospodarczej dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy.
Maksymalna wnioskowana kwota to 20.000,00 zł.