Zambrów - Dotracje dla wszystkich bezrobotnych

PUP w Zambrowie nieprzerwanie przyjmuje wnioski o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej. Oferta jest skierowana do wszystkich bezrobotnych.
Maksymalna kwota do uzyskania - 20 000 zł brutto.