Wałbrzych

Uwaga Wałbrzych. Warto skorzystać z dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. Środki są dostępne dla mężczyzn po 30 roku życia, spełniających jedno z dodatkowych kryteriów:
- długotrwale bezrobotny (12 miesięcy),
- niskie kwalifikacje (ukończona szkoła średnia lub zawodowa).

Inaczej jest w przypadku kobiet. Wspierane są kobiety do 30 roku życia. Panie, które są starsze, muszą być długotrwale bezrobotne, aby móc złożyć wniosek.