Centrum Skutecznych Wniosków o Dofinansowanie - Badania Rynku - Dotacja z PUP

Lębork

PUP w Lęborku ogłosił nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby bezrobotnej.