Kraków i Nowa Huta - nabór wydłużony do 23 września

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 LAT I WIĘCEJ pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (I), Kierunek – Praca” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 23 WRZEŚNIA.

Kierowany jest do:
   - wszystkich bezrobotnych poniżej 30 roku życia,
   - długotrwale bezrobotnych pow. 30 roku życia (zarejestrowane w Urzędzie nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy),
   - osób powyżej 50 roku życia,
   - osób z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.