Inowrocław PUP

Obecnie trwa nabór wniosków o dotację na otwarcie działalności gospodarczej od wszystkich bezrobotnych.

Maksymalna kwota dotacji to 22 tysiące złotych.