Legnica PUP

Możliwa do uzyskania wysokość dotacji to 23600,00 zł. Obecnie, dotyczy to osób między 30 a 50 rokiem życia. Dodatkowo, należy formalnie mieścić się w jednej, z poniższych kategorii:
- kobiety,
- niepełnosprawni,
- osoby z niskimi kwalifikacjami,
- osoby długotrwale bezrobotne.

Pozostali mogą składać wnioski, ale termin rozpatrzenia będzie dłuższy.