Nabór wniosków na nowy projekt, w Powiatowym Urzędzie P

Wciąż jest możliwość składania wniosków o dofinansowanie dla osób powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w PUP w Białymstoku, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu II (tzw. wymagający wsparcia), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

1) osoby powyżej 50 roku życia (126 osób),

2) osoby z niepełnosprawnościami (30 osób),

3) osoby długotrwale bezrobotne – 12 miesięcy (252 osoby),

Pozostałe osoby powyżej 30 roku życia, tj. nie spełniające dodatkowego kryterium wymienionego w punktach 1-4 nie mogą brać udziału w tym projekcie! Jednak w bliskiej perspektywie (koniec wakacji) przewidywany jest nabór wniosków od WSZYSTKICH bezrobotnych. Warto zacząć pracę nad wnioskiem już dziś.