Sokółka

Wciąż dostępne są środki dla bezrobotnych do 30 roku życia. Osoby starsze, muszą dodatkowo spełniać jedną z kategorii:
- stopień niepełnosprawności,
- niskie kwalifikacje (maksymalnie wykształcenie średnie),
- długotrwale bezrobotny,
Maksymalna kwota to 19.000,00 zł
25 % wkładu własnego.

więcej

Bydgoszcz

Środki na podjęcie działalności gospodarczej dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy.
Maksymalna wnioskowana kwota to 20.000,00 zł.

więcej

Gorzów Wielkopolski

Wciąż trwa nabór wniosków o dotację od wszystkich bezrobotnych. Maksymalna wysokość wsparcia 23 129 zł.

więcej

Hajnówka

Wciąż trwa nabór wniosków o dotację od wszystkich bezrobotnych. Wystarczy być 2 miesiące zarejestrowanym w Urzędzie Pracy.

więcej

Zambrów - Dotracje dla wszystkich bezrobotnych

PUP w Zambrowie nieprzerwanie przyjmuje wnioski o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej. Oferta jest skierowana do wszystkich bezrobotnych.
Maksymalna kwota do uzyskania - 20 000 zł brutto.

więcej

Malbork

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku informuje, iż  w dniach 15.06.2015r. – 11.09.2015r. do godziny 14.00 prowadził będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach:

Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie malborskim (I)” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Maksymalna wysokość dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 20.000,- zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Projekt przewiduje przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 18 osób.

O jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne w wieku 18 – 29[1] lat kwalifikujące się do kategorii NEET, dla których ustalony został przez Urząd II profil pomocy, a w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku jako bezrobotne, spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji koszt..

więcej

Wałbrzych

Uwaga Wałbrzych. Warto skorzystać z dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. Środki są dostępne dla mężczyzn po 30 roku życia, spełniających jedno z dodatkowych kryteriów:
- długotrwale bezrobotny (12 miesięcy),
- niskie kwalifikacje (ukończona szkoła średnia lub zawodowa).

Inaczej jest w przypadku kobiet. Wspierane są kobiety do 30 roku życia. Panie, które są starsze, muszą być długotrwale bezrobotne, aby móc złożyć wniosek.

więcej

Zakopane

PUP w Zakopanem nieprzerwanie przyjmuje wnioski o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej. Oferta jest skierowana do wszystkich bezrobotnych.
Maksymalna kwota do uzyskania - 24 320 zł brutto.

więcej

Lębork

PUP w Lęborku ogłosił nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby bezrobotnej.

więcej